พืชคายน้ำน้อยลง มนุษย์จะประสบอุทกภัยมากขึ้น

November 3, 2012 Posted by ผู้ดูแลระบบ

พืชคายน้ำน้อยลง  มนุษย์จะประสบอุทกภัยมากขึ้น

ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้น  ได้ส่งผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลกสร้างความเสียหายให้กับหลายๆประเทศ  มีสาเหตุมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนที่ทำให้เรานั้นได้รับผลกระทบมากมายไปด้วย  อย่างเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นั้น  เป็นเรื่องราวของอุทกภั ยที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจที่ส่งผลมาจากการที่ภาวะโลกเราร้นขึ้นนั่นเอง

อุทกภัยที่เกิดจากภาวะโลกร้อนจะเกิดขึ้นมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยคาดการณ์ไว้ นี่เป็นงานวิจัยล่าสุดที่ชี้ว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนั้นที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้พืชคายน้ำทางใบได้น้อยลงนั่นเอง ทำให้ดินชุ่มน้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมมากขึ้นด้วยนั่นเอง  นี่เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากสำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนนั่นเอง

เกดนีย์และทีมนักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มงานวิจัยโดยทำการศึกษาเพื่อที่จะหาคำตอบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำทั่วโลกนั้นในศตวรรษที่ 20 เพิ่มขึ้นด้วยสาเหตุใดนั่นเอง โดยใช้แบ บ จำลองพยากรณ์อากาศพิสูจน์ทฤษฎี 4 ทฤษฎีที่ได้อธิบายปรากฏการณ์ปริมาณน้ำที่มากขึ้นซึ่ง ได้แก่

  • การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนนั่นเอง
  • การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นดิน เช่น การตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้น
  • อนุภาคที่มนุษย์ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศนั้นซึ่งกั้นแสงอาทิตย์ทำให้น้ำระเหยได้น้อยลงด้วยนั่นเอง

ผลการศึกษานั้นซึ่งเผยแพร่ในปี 2006 ได้พบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำในศตวรรษที่ 20 นั้นได้เพิ่มขึ้น 3% และน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้นั้นมาจากดินชุ่มน้ำเพราะพืชคายน้ำทางใบได้น้อยลงนั่นเอง และน้ำจะไหลลงแม่น้ำในที่สุดด้วย ซึ่งจะทำให้ภาวะน้ำท่วมมีความรุนแรงมากขึ้นนั่นเอง

ส่วนพืชนั้นก็มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศด้วยเช่นกัน มันดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้น (Photosynthesis) เพื่อสร้างอาหารและเปลี่ยนเป็นออกซิเจนนั่นเอง และผลการศึกษานี้ก็ได้ไขปริศนาของนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมว่า ทำไมปริมาณน้ำในแม่น้ำหลายสายทั่วโลกนั้นจึงเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองในสองสามทศวรรษที่ผ่านมา

สุดท้ายนี้ วันนี้โลกของเราน่าห่วงยิ่งขึ้น เมื่อแหล่งดูดกลืนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติทั้งมหาสมุทรและพืชลดประสิทธิภาพลง  อนาคตข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ด้วยนั่นเอง

ขอบคุณบทความดีๆจาก  writer.dek-d.com

 

 

Comments are closed.