Posts Tagged: ‘คาร์บอนดำ’

โลกร้อนจากมลภาวะในอากาศ

September 13, 2012 Posted by ผู้ดูแลระบบ

โลกร้อนจากมลภาวะในอากาศ

สำหรับเรื่องของภาวะโลกร้อนเรานั้น  วันนี้เรามีเรื่องของมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้น  ที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน  คาร์บอนดำ (Black Carbon) ชื่อนี้อาจจะทราบกันดี มลภาวะในชั้นบรรยากาศนั้นได้มีบทบาทสำคัญในการทำให้โลกของเราร้อนมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์เอาไว้ และยังมากกว่าก๊าซเรือนกระจกอื่นๆที่เกิดขึ้น ยกเว้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นั่นเอง  คาร์บอนดำ นั่นก็คือ อนุภาคหรือเขม่าที่เป็นมลพิษนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นได้เกิดจากการเผาชีวมวล (Biomass) นั่นเอง ก็คือต้นไม้และพืช ซึ่งนำมาใช้เป็นพลังงานนั้น การประกอบอาหารจากเชื้อเพลิงแข็งและไอเสียจากเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลนั่นเอง ทั้งหมดนี้ก็เกิดจาการที่เทคโนโลยีนั้นได้เดินหน้าไปเร็วมากกว่าที่คิด  และในปัจจุบันนั้นเราก็ต้องตรวจสอบว่า คาร์บอนดำนั้นกำลังมีบทบาทสำคัญต่อการหดตัวของน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกด้วยและธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่

นอกจากนั้นการสูดควันระหว่างการประกอบอาหารนั้น ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงและเด็กๆ ประมาณ 400,000 คนในเอเชียใต้นั้นและเอเชียตะวันออกอีกมากมายถึงแก่ความตายด้วยนั่นเอง

และนอกจากเรื่องของก๊าซเรือนกระจกแล้วนั้น การเปลี่ยนแปลงของกระแสลมและกระแสน้ำนั้น นักวิทยาศาสตร์กำลังสงสัยว่า ตัวการที่ทำให้น้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกละลายในอัตราเร่งนั่นก็คือ “หมอกอาร์กติก” ซึ่งอนุภาคของมลภาวะที่เกิดจากอุตสาหกรรม การขนส่งนั้น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวล ในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียนั้น ซึ่งลอยมาปกคลุมขั้วโลกเหนือในทุกๆฤดูหนาวและฤดูใบ้ไม้ผลินั่นเอง

จากผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่เราทุกคนนั้นต้องหันมาทำความรู้ความเข้าใจเสียใหม่  เรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกเรานั่นเอง  เพราะการเลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นทำให้อะไรหลายอย่างนั้นเกิดตามซึ่งส่งผลที่ไม่ดีเลย  สุดท้ายนักวิทยาศาสตร์นั้นหวังว่า ผลการศึกษาจะทำให้ได้คำตอบว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำอาร์กติกร้อนขึ้น และน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกละลายเร็วกว่าที่คาดไว้นั่นเอง

ขอบคุณบทความดีๆจาก  writer.dek-d.com