Posts Tagged: ‘วิธีการทดลอง’

เปลี่ยนน้ำแข็งกลายเป็นหมอก

July 11, 2013 Posted by ผู้ดูแลระบบ

เปลี่ยนน้ำแข็งกลายเป็นหมอก

เปลี่ยนน้ำแข็งกลายเป็นหมอก
วิทยาศาสตร์การทดลอง เราเห็นหมอกที่ปกคุ้มบนภูเขาสูงหรือจะเป็นบริเวณที่มีความกรดอากาศต่ำอย่างเช่นภาคเหนือในช่วงฤดูหนาวเวลามองขึ้นไปบนยอดของภูเขามันสวยมากเปรียบเสมือนช่วงสวรรค์ในโลกมนุษย์การเกิดกลุ่มหมอกควันนั้นเราเคยสงสัยไมว่ามันเกิดจากอะไรทำไมจึงมีหมอกเกิดขึ้นมาปกคุ้มทั่วทั้งภาคเหนือและในบริเวณที่มีอากาศเย็นในประเทศไทยและเราจะขอทำการทดลองโดยการนำน้ำแข็งมาทำการทดลองว่าเหตุใดน้ำแข็งจึงเกิดเป็นหมอกควันได้มีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ

วัสดุอุปกรณ์
1.ขวดแก้วปากกว้างพร้อมฝา
2.ไม้ขีดไฟ
3.น้ำ
4.น้ำแข็งก้อน
วิธีการทดลอง
1.รินน้ำเล็กน้อยลงในขวดแก้ว ปิดฝาแล้วเขย่า เพื่อให้อากาศภายในขวดทุกส่วนสัมผัสกับน้ำ เทน้ำที่เหลือออก
2.จุดไม้ขีดไฟ แล้วใส่ลงในขวด เมื่อไฟดับ ให้ปิด ปากขวดด้วยฝา
3.วางน้ำแข็งบนฝา สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน

ผลการทดลอง
จากผลการทดลองในครั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าน้ำแข็งเหมือนปะทะกับความกดอากาศที่ร้อนแล้วมันจะละลายตัวเปลี่ยนจากก้อนน้ำแข็งกลายเป็นควันสีขาวลอยขึ้นมาอยู่เหนือขวดแก้ว
เราจะเห็นภายในขวดมีลักษณะคล้ายหมอก การที่ให้อากาศ ภายในขวดสัมผัสน้ำจะทำให้อากาศภายในมีไอน้ำ การจุดไม้ขีดไฟจะช่วย ให้ไอน้ำในขวดอุ่นขึ้นเล็กน้อย เมื่อไอน้ำสัมผัสกับอากาศที่เย็นกว่า ก็จะ กลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆอยู่กันหนาแน่นเมื่อมีจำนวนมากขึ้นก็จะสามารถรวมตัวกันและเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเม็ดฝนที่ตกมาจากท้องฟ้าค่ะ
ขอขอบคุณบทความจาก : myscienceblog-knowledge.blogspot.com/

การทดลอง ทำไมใยแก้วสามารถนำแสงได้

July 1, 2013 Posted by ผู้ดูแลระบบ

การทดลอง ทำไมใยแก้วสามารถนำแสงได้
การทดลองนำใยแก้วมาทำให้เกิดลำแสงวิ่งผ่านเพื่อนำการวิจัยนี้ไปต่อยอดสร้างไฟสาย หรืออุปกรณ์ต่างๆ จากการทดลองนี้เราจะเห็นความพิเศษของใยแก้วว่าสามารถมีปฏิกิริยากับแท่งแก้วใสที่สามารถสะท้อนแสงออกสู่ใยแก้วได้ ใยแก้วนำแสงเส้นเล็กๆมีความยืดหยุ่น สามารถดัดโค้งงอได้ เมื่อนำมารวมกันเป็นมัดใหญ่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้มากมาย เช่น ในด้านโทรคมนาคม เรามักใช้การส่งสัญญาณด้วยแสงเลเซอร์วิ่งไปในใยแก้วนำแสง ทั้งนี้การนำแสงจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งนั้นอาศัยหลักการสะท้อนกลับของแสง เครื่องมือสื่อสารที่ใช้กันในทุกวันนี้ก็ได้มาจากการนำใยแก้วมาทำเป็นตัวส่งสัญญาณในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

อุปกรณ์ที่ใช้
1. เลเซอร์ พอยน์เตอร์
2. ใยแก้วนำแสง
3. ไฟฉาย
4. แท่งแก้วใสทรงกระบอก

วิธีการทดลอง
1. ใช้ไฟฉายส่องที่ปลายด้านหนึ่งของใยแก้วนำแสง ลองม้วนใยแก้วนำแสงแล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้น
2. วางแท่งแก้วในแนวนอนกับพื้นใช้เลเซอร์ พอยน์เตอร์ส่องที่ปลายด้านหนึ่งแล้วสังเกตผลที่ได้จากสิ่งที่เราเห็น

สรุปผลการทดลอง : เมื่อเราใช้ไฟฉายหรือเลเซอร์ พอยน์เตอร์ส่องที่ปลายด้านหนึ่งของใยแก้วนำแสงเราจะเห็นแสงสว่างที่อีกปลายด้านหนึ่งของใยแก้วนำแสงแต่ถ้าในแท่งแก้วใสทรงกระบอกเราจะมองเห็นการหักเหของแสงที่อยู่ในกระบอกใสซึ่งทั้งสองเป็นตัวส่งสัญญาณได้ดีและทำงานสัมผัสกันดี

ขอขอบคุณบทความจาก : nsm.or.th/

การทดลอง การสร้างเลนส์ เว้า และเลนส์นูน

June 6, 2013 Posted by ผู้ดูแลระบบ

การทดลอง การสร้างเลนส์ เว้า และเลนส์นูน
วิทยาศาสตร์การทดลอง” การสร้างเลนส์นูนและเว้านั้นคุณสามารถทำได้ง่ายๆจากการทดลองนำแก้วน้ำมาทำการทดลองหาค่าของเลนส์ที่สามารถนำมาวัดค่าสายตาว่าเรามีสายตาสั้นหรือยาวนั้นเอง จากการทำการทดลองนั้นเราพบว่าจากผลการทดลองเราสามารถนำเลนส์ที่ได้นั้นมาส่องดูสิ่งต่างๆพบว่าเมื่อแสงผ่านจากอากาศเข้าสู่เลนส์และแสงจากเลนส์ออกสู่อากาศจะเกิดการหักเหของแสงที่บริเวณรอยต่อของเลนส์กับอากาศด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดการรวมหรือกระจายแสงที่จุดใดจุดหนึ่งทำให้เรามองเห็นภาพของวัตถุมีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าเดิม เราได้นำวิธีการทดลองมานำเสนอให้เพื่อนนำไปทำการทดลองดูค่ะ

อุปกรณ์
1. แก้วน้ำทรงสูง
2. ภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆ
3. อุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำมาวางทดลองหลังเลนส์เช่น ตัวหนังสือ, ปากกา, ไฟฉาย, เหรียญ เป็นต้น
4. น้ำ

วิธีการทดลอง
1. เทน้ำใส่แก้วที่เราเตรียมไว้จนเกือบเต็ม
2. ลองนำอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการวางไว้หลังแก้วน้ำ จากนั้นให้สังเกตผลที่เกิดขึ้นเมื่อเรามองจากด้านหน้า
3. ลองนำแก้วรูปทรงต่างๆใส่น้ำแล้วทดลองคล้ายข้องที่ 2 และดูผลที่เกิดขึ้น
สรุปผลการทดลอง: เลนส์ที่มีลักษณะนูนตรงกลางเรียกว่าเลนส์นูนส่วนเลนส์ที่มีลักษณะเว้าตรงกลางเรียกว่าเลนส์เว้า เราได้นำทั้งสองเลนส์ที่ได้จากการทดลองนั้นนำไปทดสอบมองตัวหนังสือดูพบว่าเลนส์นูนนั้นเวลาโดยการหักแห่ของแสงจะพบว่าเรามองตัวหนังสือใหญ่ขึ้นและในขนาดเดียวกันเลนส์เว้านั้นจะทำให้ตัวหนังสือเล็กลงกว่าเลนส์นูนค่ะ

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก : nsm.or.th/nsm2009